Podmienky ochrany osobných údajov

Mgr. Jana Nagypálová - Dokonalý deň 

IČO: 50724355 

960 01 Zvolen, A. Hlinku 2337/6 

DIČ: 1076615848 

 

Telefónne číslo: 0911 190 737 

E-mail: oaza.inspiracie@gmail.com 

 

 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.oazainspiracie.sk

 

Pri poskytovaní a predaji našich služieb, tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

 

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • prípadná služba alebo produkt, o ktoré máte záujem.

 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Vaše údaje pre potreby účtovníctva uchovávame po dobu 10 rokov, tak, ako to ukladá zákon.      Údaje z komunikácie v rámci kurzov, mentoringu, konzultácií po dobu vášho prístupu ku  

kurzu, ktorá je uvedená pri popise produktov, pokiaľ to písomne neodvoláte, a to buď poštou  

na uvedenej adrese, alebo elektronicky emailom.

 

Ďalej spracúvame údaje z komunikácie medzi e-shopom a zákazníkom v prípade písomnej komunikácie cez email alebo účet na Instagrame či Facebooku.. 

V rámci práce na online kurzoch a mentoringoch zhromažďujeme aj vaše meno na platforme, cez ktorú sa komunikuje (Viber, WhatsApp, skupina na Facebooku...) a obsah správ, a to po dobu vášho prístupu ku kurzu, ktorá je uvedená pri popise produktov. K týmto údajom máme prístup iba my dve a zaväzujeme sa, že si ich ponecháme iba pre seba. Kedykoľvek nás môžete požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom alebo písomne.

 

Žiadne vaše údaje nikde nezverejňujeme.

 B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mail, fakturačnú adresu, bankové spojenie a objednávaný tovar, IP adresu, webové logy, cookies, a to za účelom vybavenia objednávky. 

 

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

 

 C. Newsletter (komerčná komunikácia)

 

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

10 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@oazainspiracie.sk

 

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (Slovenská pošta, Packeta, Brani s.r.o. )
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (SHOPTETPAY)
 • poskytovateľ e-mailingovej služby (MAILCHIMP).

 

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

 • poskytovateľ účtovníctva: Jana Herčútová

 

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

 

Tretie strany, napr. právni alebo finanční zástupcovia, súdy za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností.

Verejné orgány

Pokiaľ tretie osoby používajú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie stránka ani Mgr.  Jana Nagypálová ani účtovníčka žiadnu zodpovednosť. Tretie strany sa musia riadiť zásadami spracovania osobných údajov podľa zákona.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti ne/dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@oazainspiracie.sk alebo zavolajte na tel. č. 0911 190 737.

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

Používané súbory cookies:

Technický názov

Hosťuje

Popis

Trvanie

_ga

Google

Cookies nastavené službou Google Analytics vytvára štatistický identifikátor, ktorý generuje údaje o tom, ako sa internetová stránka používa.

2 roky

_rok

Google

Cookies nastavené službou Google Analytics slúžia na rozlišovanie používateľov.

1 deň

_gat

Gooogle

Cookies nastavené službou Google Analytics slúžia k obmedzeniu počtu požiadaviek na server

1 deň

_fbp

Facebook

Cookies nastavené službou Facebook na ponúkanie reklamných produktov v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

3 mesiace

SRV_id

Shoptet

Interné informácie na zabezpečenie vysokej dostupnosti.

dočasné

PHPSESSID

Shoptet

Slúžia na identifikáciu prihlásenia

dočasné

externaFontsLoaded

Shoptet

Pomáha nám s načítaním písma motívu (tvz. fontov).

1 mesiac

jazyk

Shoptet

Pomáha nám rozlišovať jazyk.

1 rok

_hjid

Hotjar

Cookies nastavené službou Hotjar sa používajú na rozlíšenie používateľov.

 

1 rok

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii https://dataprotection.gov.sk/uoou/ , alebo sa obrátiť na súd.

 

Tieto zásady sú účinné od 1.12.2022